06-44382639 info@mphc.nl

Haptonomie

“ik durf weer te voelen”

“ik voel me gesteund”

“ik realiseer me nu dat ik me altijd heb geschikt naar mijn omgeving”

“ik weet nu dat ik er niet alleen voor sta”

“we begrijpen elkaar beter, omdat ik nu kan praten over wat er in me omgaat"

“ik voel nu eindelijk rust van binnen”

Haptonomie gaat over wat je voelt en wat je beleeft in het contact met anderen.

Als we kunnen luisteren naar deze gevoelens wordt veel duidelijk over wie we zijn, hoe we omgaan met ons zelf en anderen. Hoe voel je je, wat zou je willen? Wat doet je goed, en wat niet?


Gevoel en verstand

In onze samenleving groeien we op tot verstandige, rationele mensen. Dat is prima en ook nodig. Wat alle ervaringen met onze gevoelens doen, daar is vaak minder aandacht voor; we delen onze èchte gevoelens niet gauw met anderen, en we laten ons liever niet te veel raken. 

Balans
Als de afstand tussen ons denken en voelen te groot wordt, kunnen we uit balans raken. We raken ons zelf kwijt, gaan keuzes maken met ons verstand die ons gevoel misschien ondermijnen.
Een goede balans tussen je verstand en je gevoel kan je helpen betere stappen te zetten in je leven, waarbij je jezelf en je gevoelens serieus neemt.

Visie op mens zijn
Om je als kind te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig individu is er wel iets nodig. Wat maakt dat we ons vrij kunnen voelen om eigen keuzes te maken, in plaats van ons aan te passen aan wat men van ons verwacht?  En hoe kunnen we in verbinding blijven met onze omgeving – en daardoor met ons zelf – in plaats van ons af te sluiten voor wat er op ons pad komt? Dat zijn vragen waar de haptonomie zich op richt.

Belang van de omgeving
Als we positieve ervaringen hebben met de mensen om ons heen, dan doet dat goed. We voelen ons geliefd, geaccepteerd, gesteund, gestimuleerd en dat maakt dat we ons kunnen ontwikkelen als mens. Niet alle ervaringen met anderen zullen echter positief zijn. Soms zijn we er door gekwetst, teleurgesteld, verdrietig, angstig en sluiten we ons af van de ander.

Vast lopen
Hoe gaan we om met al deze ervaringen? Ieder mens doet dat op zijn eigen manier, we ontwikkelen allemaal onze eigen gedragspatronen. Vaak zijn die zeer nuttig en helpen ze ons verder. Het komt ook voor dat we vast komen te zitten in die patronen, waardoor we soms geen mogelijkheden zien om met situaties in ons dagelijks leven nog effectief om te gaan. Dan loop je vast en kun je klachten ervaren.

 

“we begrijpen elkaar beter, omdat ik nu kan praten over wat er in me omgaat"

“ik voel nu eindelijk rust van binnen”