06-44382639 info@mphc.nl

Haptotherapie

“jammer dat ik dit niet eerder heb ervaren”

“ik voel m’n energie en mijn kracht weer”

“m’n ogen werden geopend"

“Ik dacht altijd eerst aan de ander. Nu zorg ik ook wat beter voor mezelf"

“ik zat altijd in mijn hoofd, te piekeren. Nu ken ik pas het gevoel van rust"

“mijn lichamelijke klachten kan ik nu zien als een signaal dat ik over mijn grenzen ga en in moet grijpen"

“ik durf vaker nee te zeggen”

“ik denk positiever over mezelf en oordeel niet zo snel meer over anderen”

“het liefst dook ik weg, nu durf ik me uit te spreken. Dat geeft rust”

“ik durf mijn eigen koers te varen"

Haptotherapie is het toepassen van de beginselen van de haptonomie in therapievorm.

In de haptotherapie krijg je zicht op de gedragspatronen die jij hebt ontwikkeld in het contact met anderen. Helpen die patronen je of staan ze jou in de weg bij wat je graag zou willen bereiken?

 Je leert via het contact met de therapeut te ervaren wie jij in wezen bent, wat voor jou goed voelt en wat niet. Je gaat ervaren welke mogelijkheden jij nog meer hebt in het contact met je omgeving. Wat maakt dat je weer in beweging komt als je het gevoel hebt vast te lopen? Wat heb jij nodig om alle mogelijkheden die jij bezit aan te kunnen spreken? En hoe zorg je er voor dat je dat ook gaat lukken?

Hoe werkt dat

In de therapie wordt gebruik gemaakt van de volgende middelen:

  • Gesprek
  • Ervaringsoefeningen
  • Aanraking

In de therapie ligt de nadruk steeds op de beleving van de cliënt. Ons lichaam bezit het vermogen om alles wat we aan gevoel en emoties ervaren op te slaan.

Door contact te maken met het lichamelijke beleven, het aanraken, zijn mensen in staat hun innerlijke gevoelens te herkennen en te erkennen. Hierdoor kun je weer ervaren wie je in wezen bent, met al je mogelijkheden en wensen. Zo kun je ook ontdekken wat je nodig hebt (en wat niet) om verder te kunnen in je ontwikkeling als mens.

Haptotherapie biedt ondersteuning bij:

Persoonlijke groei en ontwikkeling...

     in vrijheid keuzes maken

     durven exploreren

     grenzen aangeven 

     gevoelens herkennen en delen

     leren loslaten 

     zingeving

Relationele problemen...

     met partner 

     aangaan van nieuwe contacten

     met kinderen

     verbeteren van relaties

     met ouders

     eenzaamheid

Spanninggerelateerde lichamelijke klachten...

     hoofdpijn  

     rugpijn

     hyperventilatie

     nekklachten

     hartkloppingen 

      slapeloosheid

Overbelasting...

     stress                                                           

     burnout                                                       

    overspannenheid

Grensoverschrijdend gedrag...

– fysieke mishandeling

– psychische mishandeling

– seksueel misbruik

– aanranding, verkrachting

– online misbruik

– misbruik van machtspositie

Acceptatieproblemen...

     bij ziekte                                                      

     bij rouw                                                       

     bij nare ervaringen

Prestatieverbetering...

     omgaan met druk

     omgaan met angst

     omgaan met onzekerheid

Klik op de rode balk om te openen…