06-44382639 info@mphc.nl

EMDR

“het gevoel machteloos te zijn heb ik achter me kunnen laten”

“wat ik heb meegemaakt was heftig, maar het beheerst m’n leven niet meer”

“ik durf mensen dichterbij te laten komen, dat heb ik jaren niet gekund”

“ik snap niet hoe, maar het heeft me zo goed gedaan”

EMDR is een kortdurende behandelmethode die helpt bij het verwerken van diep ingrijpende, nare ervaringen uit het verleden die nog steeds een grote invloed op je leven hebben.

Hoe ziet een EMDR-behandeling er uit?

Vooraf wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaak en achtergronden van de klachten, zodat een inschatting kan worden gemaakt of EMDR kan worden toegepast. Tijdens de behandeling gaat de cliënt in gedachten terug naar de nare ervaring en beleeft deze opnieuw. Tegelijkertijd word je afgeleid door handbewegingen van de therapeut (of door geluiden via een koptelefoon, afwisselend links en rechts).  De oogbewegingen bij de cliënt leiden ertoe dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. De nare ervaring krijgt hierdoor een normalere plek in iemands levensgeschiedenis.

Hoe werkt EMDR?

Dàt het werkt is uit onderzoek vast komen te staan. Hóé het precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de wisselwerking tussen de twee hersen helften gestimuleerd wordt, waardoor verstand en gevoel geïntegreerd worden. Een andere mogelijke verklaring is dat de behandeling leidt tot stimulering van het natuurlijk verwerkingssysteem.

Voor wie EMDR?

EMDR kan helpen bij eenmalige traumatische ervaringen of meervoudige trauma’s door bijvoorbeeld:

  • een geweldsmisdrijf
  • een ongeval
  • verlieservaringen
  • emotionele verwaarlozing
  • pesterijen
  • akelige ervaringen op medisch gebied, werk gerelateerde gebeurtenissen en dergelijke

Ook bij angstklachten en chronische pijn kan EMDR effectief zijn.

 

 

“het gevoel machteloos te zijn heb ik achter me kunnen laten”